Hasicí přístroje a spreje

Vyberte si správný hasicí přístroj. Jaké jsou třídy požárů?

Třída A - požáry, které zahrnují pevné nebo organické materiály, jako je dřevo, plasty, papír, textil nebo uhlí.

Třída B - požáry, které zahrnují hořlavé kapaliny, jako je benzín, ropný olej, barvy nebo nafta.

Třída C - požáry, které obsahují hořlavé plyny, jako je propan, butan nebo metan.

Třída D - požáry, které zahrnují hořlavé kovy, jako je hořčík, lithium, sodík, draslík, titan nebo hliník.

Třída F - požáry, které zahrnují oleje a tuky na vaření, jako je rostlinný olej, slunečnicový olej, olivový olej, kukuřičný olej, sádlo nebo máslo.

Aktivní filtry