Elektrický přečerpávač na olej, vodu, naftu

330 Kč bez DPH

399 Kč
Vč. DPH
Expedujeme do 3 dnů.

Přečerpává všechny typy provozních kapalin, vhodná pro oleje, naftu, antifreeze, vodu, směsi do ostřikovačů atd., rychlost 12l/min.

Přečerpává všechny typy provozních kapalin, vhodná pro oleje, naftu, antifreeze, vodu, směsi do ostřikovačů atd. Snadno přečerpáte z nádrže auta do kanystru a zpět naftu, vyčerpáte olej z motoru nebo antifreeze z chladiče pouhým připojením na svorky autobaterie 12V. Výstupní hadice o průměru 16-18mm, délka napájecího kabelu 3m. Zařízení není vhodné na vysoce zápalné kapaliny, jako je benzín nebo kerosin. Průměr čerpadla 28mm. Rychlost čerpání až 12 litrů za minutu. U zápalných kapalin dbejte zvýšené opatrnosti! Statická elektřina vzniklá např. u oblečení ze syntetických vláken může při nevhodné manipulaci zapálit kapaliny! Zamezte vylití kapalin mimo nádoby! Pracujte v dobře větraných prostorách! Nepracujte na prudkém slunci a blízko zdrojů zapálení! Pracujte v ochranných rukavicích! Po použití uskladněte pumpu a příslušenství tak, aby nedošlo ke znečištění okolí zbytky kapalin. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Při použití dbejte pokynů výrobce vozidla. Zařízení připojte na akumulátor (autobaterii) přes přiložený kabel se svorkami - kladný (+) pól na červenou svorku, záporný (-) pól na černou svorku. Vždy postupujte dle pokynů výrobce vozidla, toto zapojení platí u standardního zapojení 12V elektroinstalace se záporným pólem (-) na kostře vozidla.

0623205

Další produkty v této kategorii (16)